513 jobs Include all languages

New

Butikksjef Carlings Sirkus shopping, Trondheim

Carlings - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Carlings er et moderne skandinavisk jeanskonsept. Personalet er vår viktigste ressurs og preger selskapets utvikling. Carlings er i stor ekspansjon, og åpner stadig nye butikker. ...

11 hours ago - Source neuvoo-global

New

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN FIRE SAFETY FOR RESILIENT...

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

The Department of Civil and Environmental Engineering in the Faculty of Engineering, at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) announces the following vacant Pro...

11 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sokneprest med Nidaros domkirke og Vår Frue sokn som...

Den norske kirke, Nidaros bispedømme - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester må påregnes. Ledelse av prestetjenesten ved Nidaros domkirke, herunder utarbeidelse av gudstjenes...

17 hours ago - Source neuvoo-global

New

Administrasjonskoordinator – NTNU campusutvikling

Norwegian University of Science and Technology - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Fast 100. stilling med arbeidssted NTNU i Trondheim. NTNU Campusutvikling søker en motivert og engasjert medarbeider som kan tilby en profesjonell administrativ støttefunksjon til...

23 hours ago - Source neuvoo-global

New

Fastlegehjemmel Mathesongården legesenter - Enhet for...

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som en 20 prosent hjemmel. Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ pr...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Helsefagarbeider - Munkvoll helse- og velferdssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Gi stell og omsorg til pasienter. Samarbeid med andre faggrupper og instanser (helhetlig pasientforløp). Samarbeid med pårørende. Kvalifikasjoner. Autorisert hels...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Avdelingsleder LAV tiltakene - Enhet for rustjenester

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Helhetlig ledelsesansvar, herunder personal , økonomi. og fagansvar. Utvikle avdelingen og delta i å utvikle moderne og framtidsrettede tjenester for brukergruppe...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Helgestillinger - Tiller helse- og velferdssenter

Trondheim kommune - (Unspecified city), Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver. Pleie og omsorg til våre beboere i alle avdelinger. Tilrettelegging for trivelige måltider og bistand under måltidet. Aktivisering sammen med pasienter ute og inn...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Kokk - Lade skole

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Drifte mattilbudet ved skolen, herunder kostnader, innkjøp, tilbereding, servering, oppvask, renhold, varelager m.m. Tilberede mat for ca. 170 barn daglig. Utvikl...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Barne- og ungdomsarbeidere - Dalgård skole og ressurssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Søkere må ha kompetanse til å lede barneaktiviteter både ute og inne som. fysisk aktivitet. formingsoppgaver. musikk. sang og lek. leksehjelp. måltid. samlinger a...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Avdelingsleder Jarleveien - Enhet for rustjenester

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Helhetlig ledelsesansvar, herunder personal , økonomi. og fagansvar. Ivareta og følge opp samarbeidet med Securitas som ivaretar sikkerheten på huset. Ansvar for ...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleiere - Heimdal hjemmetjeneste

Trondheim kommune - (Unspecified city), Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver. Utføre sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav. Helhetlig pasientforløp og hverdagsrehabilitering med primærkontaktansvar. Veilede kolleger. Kvalifik...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Lærere - Eberg skole

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Stillingene kan tillegges kontaktlærerfunksjon. Bidra til faglig utvikling i et fellesskap. Kvalifikasjoner. Søkere må ha godkjent grunnskolelærerutdanning for 1....

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Barne- og ungdomsarbeidere - Dalgård skole og ressurssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Søkere må ha kompetanse til å lede barneaktiviteter både ute og inne som. fysisk aktivitet. formingsoppgaver. musikk. sang og lek. leksehjelp. måltid. samlinger a...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Lærer - Hallset skole

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. 1. 7. trinns lærer. Kvalifikasjoner. Godkjent lærerutdanning. Erfaring med kontaktlærerrollen og systematisk læringsmiljøarbeid. God kjennskap til begynneropplæri...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleier - Helse- og avlastningstjenesten for barn...

Trondheim kommune - (Unspecified city), Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver. Jobbe med ungdommer med sammensatte og kompliserte vansker og utviklingshemming. Jobbe aktivt og tett sammen med kollegaer og ungdommene for å få en hverdag som g...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Professor II/førsteamanuensis II i organisk kjemi

Norwegian University of Science and Technology - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Institutt for kjemi på fakultet for naturvitenskap på NTNU søker etter 2 professor II. førsteamanuensis II. Stillingene har en stillingsandel på 20. og er åremålsstillinger med 3 ...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Post Doc

Norwegian University of Science and Technology - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Temporary 100. position as a Post Doc Researcher. Kavli Institute for Systems Neuroscience. Faculty of Medicine and Health Sciences. NTNU. The position is a part of the Kavli Inst...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

HR-medarbeider (seniorkonsulent) - vikariat

Jobbnorge - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Ved HR seksjonen, Fakultet for samfunns. og utdanningsvitenskap er det ledig et vikariat (100. stilling) som seniorkonsulent med arbeidsoppgaver som HR medarbeider ut 2018. Arbeid...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

HR-medarbeider (seniorkonsulent) - fast stilling

Jobbnorge - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Ved HR seksjonen, Fakultet for samfunns. og utdanningsvitenskap er det ledig en 100. fast stilling som seniorkonsulent med arbeidsoppgaver som HR medarbeider. Arbeidssted er for t...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sommervikar Nokas Vakt Sentertjenester

Nokas AS - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Sentervekter. trygghets og teknisk vakthold på kjøpesenter. Mulighet for å også jobbe på avdelingens andre tjenester. Kvalifikasjoner. Bestått vekterkurs trinn 3....

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sommervikar Nokas Vakt Mobilvakt

Nokas AS - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Mobilvakt. områdekontroll. Utrykning. innbruddsalarmer, brannalarmer og trygghetsalarmer. Mulighet for å også jobbe på avdelingens andre tjenester. Kvalifikasjone...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Senior HSSE Manager

Aker Solutions - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Company Overview. Aker Solutions is a global provider of products, systems and services to the oil and gas industry. Its engineering, design and technology bring discoveries into ...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

PhD Position REINVENT

Norwegian University of Science and Technology - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

PhD position in one of the following two topics. Topic A) experimental and numerical analysis of the thermo fluid dynamic behaviour of double skin facades. Topic B) design, testing...

1 day ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@web01