611 jobs Include all languages

New

Elektriker, Gr.L

Bemanning nord AS - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver Elektromontasje. Elektro installasjon. I all hovedsak trekking av kabler, kobling av lys, strøm og andre elektro komponeter. Prosjekt, service, næringsbygg og boli...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Elektriker, Gr.L

Bemanning nord AS - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver Elektromontasje. Elektro installasjon. I all hovedsak trekking av kabler, kobling av lys, strøm og andre elektro komponeter. Prosjekt, service, næringsbygg og boli...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Elektriker, Gr.L

Bemanning nord AS - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver Elektromontasje. Elektro installasjon. I all hovedsak trekking av kabler, kobling av lys, strøm og andre elektro komponeter. Prosjekt, service, næringsbygg og boli...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Elektriker, Gr.L

Bemanning nord AS - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver Elektromontasje. Elektro installasjon. I all hovedsak trekking av kabler, kobling av lys, strøm og andre elektro komponeter. Prosjekt, service, næringsbygg og boli...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Elektriker, Gr.L

Bemanning nord AS - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver Elektromontasje. Elektro installasjon. I all hovedsak trekking av kabler, kobling av lys, strøm og andre elektro komponeter. Prosjekt, service, næringsbygg og boli...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Miljøterapeut - Tempe helse- og velferdssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Ordinære helse. og velferdsoppgaver. Kvalifikasjoner. Bachelor i helsefag (ergoterapeut, vernepleier). Personlig egnethet og sosial kompetanse vektlegges. Utdanni...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Planlegger, avfall - Kommunalteknikk

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Hovedansvar for å følge opp avsluttede avfallsdeponier. Bidra til at avfallsgruppa løser overordnende planoppgaver, samt etablerer oppsamlingsløsninger for avfall...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier natt - Tempe helse- og velferdssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Sykepleiefaglig ansvar må påregnes ved alle avdelingene når våre beboere brukere trenger bistand. Kvalifikasjoner. Offentlig godkjent sykepleier. Personlig egneth...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Konsulent - Trondheim eiendom

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Forvaltningsoppgaver knyttet til kommunale utleieboliger. Økonomisk oppfølging av leietakere. Saksbehandling av misligholdte leiekrav. Utstrakt kontakt med samarb...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleiere - Heimdal hjemmetjeneste

Trondheim kommune - (Unspecified city), Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver. Utføre sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav. Helhetlig pasientforløp og hverdagsrehabilitering med primærkontaktansvar. Veilede kolleger. Kvalifik...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier natt - Zion helse- og velferdssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Natt teamet på tre ansatte er fordelt på sykehjemmet avdeling 1, 2 og 3. Sammen fordeler de og tar enkeltoppdrag også på Omsorgsboligene. Sykepleier har det overo...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Personalrådgiver - Trondheim eiendom

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Bistand til ledere i forbindelse med rekruttering, personaloppfølging og personaladministrasjon. Bistand til ledere ved utvikling av kompetanseplaner og opplæring...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Barnevernkonsulent - Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Trondheim kommune - (Unspecified city), Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver. Helhetlig oppfølging av barn og unge i fosterhjem eller institusjon, herunder samarbeid med barnehage, skole, psykiatri, Bufetat og andre samarbeidspartnere. Veil...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Rådgiver - Blussuvoll skole

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Ha ansvar for rådgivningen i forbindelse med overgangen mellom grunnskole og videregående skole og administrere søkeprosessen. Være ansvarlig for planlegging og g...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Avdelingsleder - Bispehaugen skole

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Stillingen som avdelingsleder vil inneholde drift av en av skolens avdelinger (1. 4. 5. 7.) inkludert ansvar for økonomi og ressursoppfølging. Spes.ped. koordinat...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Mobilitetsrådgiver - Miljøpakken

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Miljøpakkens mobilitetsrådgivere arbeider med å få flere til å reise miljøvennlig til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Strategisk, praktisk og langsiktig arbeid...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sommervikarer - Persaunet helse- og velferdssenter

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Utføre pleie og omsorgsoppgaver. Kvalifikasjoner. Studenter innen helsefaglig utdanning. Sykepleiere, sykepleiestudenter, medisinstudenter og helsefagarbeidere. U...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Spesialpedagog - Elgeseter barnehager

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Ansvar for å planlegge og gi spesialpedagogisk hjelp. Ansvar for individuell tiltaksplan. Ansvar for samarbeid med foreldre og eksterne instanser. Ansvar for veil...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier - Strinda hjemmetjeneste

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Utføre sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Helhetlig pasientforløp med primærkontaktansvar. Veilede kolleger. Kvalifikasjoner. Offe...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Helsefagarbeider natt - Kattem bo- og aktivitetstilbud

Trondheim kommune - (Unspecified city), Sør-Trøndelag, NO

Arbeidsoppgaver. Stillingen innebærer arbeid på natt. Være trygg tilstedeværende og yte tjenester på natt. Legge til rette for mestring rundt den enkelte beboer. Være med å kvalit...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Avdelingsleder - Huseby skole

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Stillingen som avdelingsleder inneholder for tiden helhetlig skoledrift for ett av skolens trinn, være skolens ressurspersonen innenfor skoleutvikling, samt være ...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Sommervikarer - Hjemmehjelpstjenesten

Trondheim kommune - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Arbeidsoppgaver. Vi utfører følgende arbeidsoppgaver som gulvvask, støvsuging, støvtørking, renhold av bad og toalett, samt sengetøyskift. Arbeidstiden er mandag. fredag kl 0730. ...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Diakon / diakonimedarbeider i Tempe- og Leira og Bratsberg...

Den norske kirke, Kirkelig fellesråd i Trondheim - Trondheim, Sor-Trondelag, NO

Utlysning av stilling som diakon. diakonimedarbeider i Tempe. og Leira og Bratsberg menigheter. Diakonens hovedoppgaver. Lede menighetens diakonitjeneste, med spesiell vekt på å l...

1 day ago - Source neuvoo-global

New

Postdoctoral fellowship in algebra

Jobbnorge - Trondheim, Sør-Trøndelag, NO

A postdoctoral fellowship in algebra is available at the Department of Mathematical Sciences at NTNU. The successful candidate will be offered a two year position, but the Departm...

1 day ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@web01